Kategori: Tidak Dikategorikan

Tidak Dikategorikan

WEWAYANGAN

Wayang wewayangan, anglayang ing tawang. Sun anggurit mrih datan kerem lan kemambang. Kemambang kombak kombul ing kahanan. Kahanan donya mungContinue Reading