Rumekso ingsun laku nisto ngaya wara

kelawan mekak hawa

    hawa kang dur angkara

senajan setan gentayangan

tansah gawe rubeda

hingga pupusing jaman

hameteg insun nyirep geni wiso murka

meper hardaning panca

saben ulesing netra

linambaran sih kawelasan

ingkang paring kamulyan

Sang Hyang jati pengeran

jiwanggo kalbu samodra pepuntoning laku

tumuju dateng Gusti dzat kanga amurba dumadi

manunggaling kawulo Gusti krenteg ati bakal dumadi

mukti ingsun tanpa piranti


Sumebyar ing suksma madu sarining perwita

maneka warna prada mbangun praja sampurna

sengkala tida muksa kalabendu nyata sirna

tyasing rasa mardika

mugiya den sedya

pusaka kalimasada yekti dadi mustika sakjroning jiwa raga

beja mulyo waskita

digdaya bowo leksana

byar manjing sigra sigra
apuh sepuh wutuh tan kena iso paneluh

gagah bungah sumringah ndadar ing wayah wayah

satriya tata sembada wiratama katon sewu kartika, ketaman wahyu koloseba

0 comments on “KIDUNG KALASEBA

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: